Geschiedenis

 • Duimleeskunde is een van de specialisme van de Handleeskunde. In India en China wordt de duim al eeuwenlang als de vertegenwoordiger van wil en verstand beschouwd.

 • Thumb in palmistry
 • Thumb

Indian thumb reading

 • Bij de Hindoestanen was al vele eeuwen geleden de duim de basis van de handleeskunde. Zij waren er van overtuigd dat duimen op zichzelf al een zodanig duidelijk beeld van iemands karakter, individuele wilskracht en energie gaven dat men ze dan ook apart bestudeerde.

 • Indian thumb
 • Thumb astroshastra
 • Thumb in palmistry

Duimanalyse

Waterdruppel

 • Een waterdruppel op de duimtop (een druppelvormige uitstulping) betekent dat je een kunstkenner bent en in kunst bent geinteresseerd.

Duim types

Hamer- of liftersduim

 • Extreme Hitchhiker's duim, De duimtop maakt een hoek van 90''. Mensen met hamerduimen nemen te veel hooi op hun vork waardoor ze niet tot resultaat komen. Zijn te loyaal, te genereus en kunnen niet goed nee zeggen. Verder zijn ze progressief, houden van nieuwigheden en gaan meestal hun eigen weg.

 • Extreme
 • The mythe
 • What's a hitchhiker thumb?

De Duim

Duimleeskunde

Duimspreiding

 • De duim is de expressie van je persoonlijkheid en laat de manier zien waarop je het leven tegemoet treedt. Hij toont ook je individuele levenskracht en de elementen van het basisvermogen: 'willen, denken en voelen'. Dit vermogen vertegenwoordigt de innerlijke drijfkrachten die met menselijke invloed en macht te maken hebben. Alle menselijke gedragingen en emoties zijn op dit vermogen en dus op de drie genoemde elementen gebaseerd. Zonder deze elementen zal je, hoe briljant, getalenteerd of geleerd je ook bent, niet in staat zijn iets groots te bereiken. Vanuit deze innerlijke drang, bezieling of motivatie word je geleid en gedreven tot daden en handelingen.

Knuppelduimen

 • Mensen met knuppelduimen gebruiken hun wilskracht heel instinctief en zijn super gevoelig. Daarom zijn ze snel gekwetst of van streek maar evenzo heel vredelievend, diepzinnig en spiritueel. Hebben de neiging hun emoties te lang op te kroppen en zijn buitengewoon beheerst.

 • Clubbed
 • Diverse types
 • Knuppelduim
 • Murderer thumb?????

You tube duimfilmpjes

English/German version

Ziel van de hand

 • De duim vertegenwoordigt de ziel van je hand en staat voor je eigen innerlijke leidende kracht. De duim symboliseert je individuele levenskracht en is de drager van je karakter en talenten, dus ook van je emoties, verlangens en gevoelens.

 • Duim ode
 • Inner essence

Duimspreekwoorden

Duimzuigen

Duim gebarentaal

Duimafdruk

Duimziektes

Spieren van de duim

Universele Handleeskunde

 • De School der Universele Handleeskunde biedt een tweejarige opleiding tot handleeskundige volgens een curriculum welk gebaseerd is op de methodieken van de Universele Handleeskunde, zoals deze meer dan 24jaar door Magda van Dijk-Rijneke ontwikkeld is en uitgedragen is en wordt. De opleiding stelt zich tot doel om gediplomeerde handleeskundigen af te leveren die op een verantwoorde wijze mensen kunnen helpen een beter inzicht te verkrijgen in karaktereigenschappen, talenten het levensproces en mogelijkheden. De opleiding omvat het totale pakket van de Chirologie met zowel Chironomie (eigenschappen van de handen als Chiromancie (lijnen en tekens in de hand) als ook Dermatoglyfie (huidpatronen).

 • Universele Handleeskunde

Boek Universele Handleeskunde

Duim gereedschap

Duimsprookjes

Duimversjes

Duimwetenswaardigheden

Duimdromen

 • Newton heeft ooit gezegd: "Bij gebrek aan andere bewijzen, overtuigd de duim mij van het bestaan van God!

Duimtop

 • Spatelvormige duim - inventieve en praktische wil. Vierkante duim - efficiente en praktische wil. Ronde duim - praktisce en gevoelige wil. Conische duim - gevoelsmatige wil. Spitse duim - intuitieve wil.

 • Shapes of thumbtop